آرشیو برچسب ها : ضمانت

به منظور ارتقا سطح رضایتمندی مشتریان ، کلیه محصولات امان فیلتر ، از مورخ اذر ماه سال ۱۳۹۵ ،تحت ضمانت شرکت امان فیلتر قرار دارد؛ لذا جهت ارائه بموقع و مناسب خدمات تضمینی امان فیلتر ، موارد ذیل را رعایت فرمایید:  تکمیل و ثبت فرم درخواست خسارت در وبسایت گروه صنعتی امان فیلتر به هیچ […]